Hypofysetumor
 Brughoektumor
 Meningeoom
 Chordoom/chondrosarcoom
 Paraganglioom


Endoscopische schedelbasischirurgie 

 

Bij endoscopische schedelbasischirurgie is er sprake van een kijkoperatie via de neus, mond, of oogkas. In een aantal gevallen is het beter om de schedelbasis van onder, of van voren te benaderen. In plaats van een (zichtbare) incisie in het gelaat, kan met behulp van een endoscoop, dan de operatie via de neus plaats vinden.  
 
Alhoewel er bij deze operaties geen zichtbare wonden zijn, is er aan de binnenkant van de neus wel een wond. Nazorg van de neus is dus heel belangrijk. 
 
Het woord kijkoperatie geeft ten onrechte het gevoel dat het altijd om een kleine operatie gaat. Ook grotere tumoren kunnen op deze manier verwijderd worden. 
 
Hypofysetumoren worden door ons uitsluitend nog middels een kijkoperatie via de neus verwijderd. Andere tumoren waarbij dit soms ook kan zijn schedelbasismeningeoom, chordoom, chondrosarcoom, esthesioneuroblastoom, adenocystisch carcinoom en cholesterol granuloom.